Webdevelopment

Niets zo belangrijk voor een bedrijf als een sterke website. Maar AllPhi gaat verder dan dat. Wij bouwen ook mee aan interne communicatieportalen, CRM applicaties en andere mogelijke web toepassingen die performant moeten zijn om dagelijkse hoeveelheden data te kunnen verwerken. Elke applicatie die via internet data ophaalt of wegschrijft valt hieronder.

Maintenance

Veel bedrijven hebben geïmplementeerde software en toepassingen die kritische processen aansturen. Goed onderhoud, gestructureerde vernieuwing en optimalisatie van deze applicaties dankzij de diensten van AllPhi zorgen voor stabiliteit en verhogen actief de performantie van een organisatie.

Digitalisering

Paperless offices, online handtekenen van facturen, IP telefonie, … AllPhi werkt actief aan het steeds meer vervangen van handelingen en standaarden door een software oplossing. Zowel op professioneel vlak als particulier zorgt dit voor een heel aantal voordelen en verbeteringen in dagelijkse processen.

Customizing

Economische groei, constante ontwikkeling en specialisatie zorgen voor een divers gamma aan unieke bedrijfsprocessen binnen groeiende ondernemingen. De software die deze bedrijven ondersteunt zal steeds meer moeten voldoen aan specifieke eisen. Dankzij de expertise van AllPhi zorgen de resultaten van projecten rond software op maat steeds meer voor doorslaggevende verschillen in de dagelijkse werking van een onderneming.

Mobile development

Mobiele toepassingen nemen nog steeds toe aan populariteit. Werknemers werken vaker vanop verplaatsing, zijn onderweg of hebben niet direct een pc met netwerktoegang bij de hand. Samen met AllPhi als technische partner zetten bedrijven in op mobiele uitbreidingen van interne softwarepakketten om niet langer afhankelijk te zijn van een fysieke werkplek.

E-Commerce

Een wereld zonder webshops kunnen we ons al bijna niet meer voorstellen. Detailhandel, groothandel en zelfs persoonlijke dienstverlening wordt vandaag online ter beschikking gesteld. Dankzij toenemende security, steeds meer veilige manieren om te betalen en continue optimalisatie wordt dit ook steeds meer de standaard. Ook hierin kan AllPhi een belangrijke rol spelen.

Coaching en DevOps

Belangrijk tijdens de ontwikkeling van een software project is de juiste technische insteek en werkwijze. Een klant kan op de rechtstreekse dienstverlening van AllPhi beroepen om gedurende dit soort trajecten een team of afdeling van de klant op de juiste manier aan te sturen en via coaching bepaalde methodologieën te implementeren. Dit zorgt rechtstreeks voor betere resultaten van het team bij de klant.

Automatisatie

Niet alleen in de industriële sector, waar we steeds meer robotica en gestuurde machines de kop zien opsteken, maar ook in andere sectoren worden manuele handelingen geautomatiseerd en aangestuurd vanuit softwareapplicaties. AllPhi werkt dagelijks mee aan automatisatie door softwareontwikkeling, volledig op maat van de klant.

Proces optimalisatie

Elke groeiende onderneming loopt af en toe tegen limieten aan van processen die al jaren stand houden. In zo’n groeitraject is het belangrijk om deze processen vanuit een technisch standpunt te kunnen benaderen, reflecteren en optimaliseren. In samenwerking met AllPhi wordt de klant voorbereid op verdere uitbreiding met een verbeterde ondersteuning vanuit software.

Onze waarden

Kennis en expertise

AllPhi en al haar medewerkers focussen zich op één technologie: het .NET framework. Op die manier kan een consultant van AllPhi altijd terugvallen op een heel team van collega’s met diverse ervaringen binnen diezelfde technologie. Onze focus op interne opleiding en het delen van kennis en ervaring tussen collega’s onderling zorgen voor een brede basis waarop onze klanten kunnen beroepen.

Quality Driven Development

AllPhi hecht groot belang aan de kwaliteit van oplevering. De meerwaarde en het verschil dat wij hierin maken zit niet enkel in de kwaliteit van de opgeleverde code maar ook in de standaarden en methodes die worden geïmplementeerd. Grondige reviews, testing en advies maken hierbij ook een belangrijk deel uit van de samenwerking.

Vertrouwen & Transparantie

AllPhi werkt bij voorkeur rechtstreeks samen met haar klanten en onze mensen werken steeds in eigen dienstverband. Als bedrijf maken we deze keuze om te kunnen bouwen aan relaties op lange termijn. We kunnen zo heel direct en op een transparante manier vertrouwen kweken bij zowel onze klanten als medewerkers.

Ons team, in sync met dat van jullie!

Heb je vragen, wil je nog meer informatie of verduidelijking, ben je benieuwd naar AllPhi als bedrijf of wil je gewoon eens vrijblijvend praten? Laat snel iets weten, tot binnenkort!